Tải Game

[UPDATE HOT] THẦN BINH XUẤT THẾ

20/03/2019

THẦN BINH XUẤT THẾ - NÂNG TẦM THẦN TƯỚNG

Chư vị Quân Sư thân mến,

Dưới đây là nội dung của hệ thống Thần Khí trong bản update sắp tới:

 Mỗi tướng sẽ sỡ hữu 1 Thần Khí đặc chế của riêng mình. Có thể ghép mảnh để có Thần Khí hoàn chỉnh và nâng cấp.

 Mảnh Thần Khí đặc chế có được thông qua mở rương thưởng Hoa Dung Đạo

 Sử dụng đá tinh luyện đặc chế có từ hoạt động Hoa Dung Đạo để tiến hành nâng cấp Thần Khí.

 Tướng có Thần Khí sẽ giúp tăng cường cho tướng đó. Có thể sẽ giúp tăng cường một chỉ số nhất định, hoặc giúp tướng có khả năng thay đổi kĩ năng nộ trở nên mạnh hơn.

 

 

 Thần Khí đặc chế lên cấp độ nhất định sẽ tăng cường thêm thuộc tính.

  Ngoài ra, mỗi khi nâng sao của Thần Khí đặc chế lên cấp mới, Tướng ra trận cũng được tăng mạnh thuộc tính.

Cùng đón chờ bản update mới vào ngày: 22.03.2019 cùng Tiểu Yến nhé  ạ 

 

Tiểu Yến Kính Bút!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ