Tải Game

[TÍNH NĂNG MỚI] HỆ THỐNG THÀNH TỰU - DANH HIỆU

25/04/2019

[TÍNH NĂNG MỚI] HỆ THỐNG THÀNH TỰU - DANH HIỆU

Chư vị Quân Sư thân mến~

 Tính năng mới chuẩn bị ra mắt: Thành tựu - danh hiệu

 

 Hệ thống sẽ có các thành tựu tương ứng với việc vượt phụ bản, các thành tựu sưu tầm giúp Quân Sư vừa khoe thành tích, vừa tăng chiến lực bản thân

 Nếu phụ bản đã vượt trước đó, Quân Sư sẽ tự động sở hữu thành tựu tương ứng

 Thời gian đầu, các danh hiệu liên quan sưu tầm tạm thời chưa mở, sẽ mở dần trong thời gian tới

 

Tiểu Yến Kính Bút!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ