Tải Game

[HOT] Khai Mở Máy Chủ Tương Dương S8

10/03/2019

 

frown Đúng 9h30 ngày 08/03/2019, Tam Quốc Kỳ Trận sẽ khai mở máy chủ Tương Dương S8 với chuỗi sự kiện kiện Đua TOP và phần thưởng hấp dẫn.

Tải game (IOS & Android) tại: https://tamquockytran.vn/

 

Chuỗi Sự kiện đua TOP dành riêng cho máy chủ Tương Dương S8

 

 

1. Đua Top Chiến Lực - Nhận Võ Thánh Vô Song Quan Vũ

 • Phạm vi: Tại server Tương Dương S8
 • Thời gian: 7 ngày
 • Nội dung: Trong 7 ngày đầu mở server, Quân sư lọt vào TOP 10 chiến lực sẽ nhận được phần thưởng
 • Điều kiện: Nhân vật phải nằm trong TOP 10 lực chiến server tại thời điểm tổng kết
 • Giới hạn: Số lượng giải thưởng chỉ có 10

 

Chiến lực thách thức
7 ngày
Phần thưởng Giới hạn
TOP 1

180 Mảnh Quan Vũ

1
TOP 2

150 Mảnh Quan Vũ

1
TOP 3

120 Mảnh Quan Vũ

1

TOP 4

100 Mảnh Quan Vũ 1
TOP 5-6

80 Mảnh Quan Vũ

2

TOP 7

60 Mảnh Quan Vũ 1

TOP 8-10

40 Mảnh Quan Vũ 3

 

2.Sự Kiện Đua Top Sao Phụ Bản

 

 • Phạm vi: Tại server Tương Dương S8
 • Thời gian: 7 ngày
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Quân sư lọt vào TOP 10 sao phụ bản sẽ nhận được phần thưởng
 • Điều kiện: Nhân vật phải nằm trong TOP 10 sao phụ bản tại thời điểm tổng kết
 • Giới hạn: Số lượng giải thưởng chỉ có 10

 

Sao Phụ Bản 7 Ngày

Phần Thưởng

Giới Hạn

TOP 1

Mảnh Chuông Đông Hoàng x 220 , Bạc x 3000000 1

TOP 2

Mảnh Chuông Đông Hoàng x 180 , Bạc x 2500000 1

TOP 3

Mảnh Chuông Đông Hoàng x 140 , Bạc x 2000000 1

TOP 4

Mảnh Chuông Đông Hoàng x 120 , Bạc x 1600000 1

TOP 5

Mảnh Chuông Đông Hoàng x 80 , Bạc x 1200000 1

TOP 6

Mảnh Chuông Đông Hoàng x 80 , Bạc x 1000000 1

TOP 7

Mảnh Chuông Đông Hoàng x 60 , Bạc x 800000 1

TOP 8

Mảnh Chuông Đông Hoàng x 40 , Bạc x 600000 1

TOP 9-10

Mảnh Chuông Đông Hoàng x 40 , Bạc x 400000 2

3.Sự Kiện Đua Top Cấp Độ

 • Phạm vi: Tại server Tương Dương S8
 • Thời gian: 7 ngày
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Quân sư lọt vào TOP 10 cấp độ sẽ nhận được phần thưởng
 • Điều kiện: Nhân vật phải nằm trong TOP 10 cấp độ tại thời điểm tổng kết
 • Giới hạn: Số lượng giải thưởng chỉ có 10

Đua Top Cấp Độ

Phần Thưởng Giới Hạn

TOP 1

Vàng x 6000 , Bạc x 500000 1

TOP 2

Vàng x 3500 , Bạc x 450000 1

TOP 3

Vàng x 3000 , Bạc x 400000 1

TOP 4

Vàng x 2500 , Bạc x 350000 1

TOP 5

Vàng x 2000 , Bạc x 300000 1

TOP 6

Vàng x 2000 , Bạc x 250000 1

TOP 7

Vàng x 1500 , Bạc x 200000 1

TOP 8

Vàng x 1000 , Bạc x 150000 1

TOP 9

Vàng x 1000 , Bạc x 100000 1

TOP 10

Vàng x 1000 , Bạc x 100000 1

 

4.Sự Kiện Đạt Lực Chiến Nhận Quà

 • Phạm vi: Tại server Tương Dương S8
 • Thời gian: 7 ngày
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Quân sư đạt được lực chiến tương úng sẽ có quà
 • Giới hạn: Số lượng giải thưởng không giới hạn
Đạt Lưc Chiến Phẩn Thưởng
50000 Vàng x 100 , Bạc x 50000
80000 Vàng x 200 , Bạc x 150000
120000 Vàng x 600 , Bạc x 250000
160000 Vàng x 800 , Bạc x 350000
220000 Vàng x 1000 , Bạc x 450000
280000 Vàng x 1200 , Bạc x 550000
320000 Vàng x 1400 , Bạc x 650000
380000 Vàng x 1600 , Bạc x 750000
450000 Vàng x 1800 , Bạc x 850000
500000 Vàng x 2000 , Bạc x 950000

 

BQT Tam Quốc Kỳ Trận

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ