Tải Game

[Hướng Dẫn] Nâng cấp Chúa Công

11/03/2019

Nâng cấp Chúa Công

 

1.Sách Lược

Giao diện sách lược

Sử dụng Mảnh Binh Thư để nâng cấp kỹ năng chúa công

2.Bậc Quan

Giao diện bậc quan

Sử dụng Công Tích để năng cấp phẩm chất chúa công

3. Tăng cấp

Giao diện tăng cấp

Sử dụng mảnh hồn chúa công tăng cấp tương ứng

Ngoài ra, tăng cấp chúa công còn kích hoạt thêm binh pháp chúa công

Giao diện binh pháp

 

 

BQT Tam Quốc Kỳ Trận

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ