Tải Game

[Hướng Dẫn] Mua KNB, Thẻ Tháng, Quỹ Và Các Gói Ưu Đãi

03/03/2019

Mua KNB, Thẻ Tháng, Quỹ Và Các Gói Ưu Đãi


 Lưu ý: Khi đủ điều kiện mua gói, thiếu hiệp cần CLICK CHỌN ĐÚNG KHUNG và NẠP ĐÚNG MỆNH GIÁ tương ứng. Nếu không đủ điều kiện mua gói, không chọn đúng khung hoặc nạp sai mệnh giá, thiếu hiệp sẽ chỉ được nhận KNB thường (Được X2 KNB nếu là gói nạp đầu mệnh giá vừa nạp).

1. Mua Kim Nguyên Bảo (KNB)
- Hướng dẫn mua KNB: Chi tiết tại đây
- Hệ thống VIP : Chi tiết tại đây

2. Thẻ Tuần – Thẻ Tháng – Thẻ Chí Tôn Trọn Đời

 Thẻ tuần (120 KNB) : Mỗi ngày nhận 50 vàng và nhận ngay 100 vàng

 Thẻ tháng (300 KNB) : Mỗi ngày nhận 100 vàng và nhận ngay 300 vàng

 Thè chí tôn trọn đời (1980 KNB) : Mỗi ngày nhận 100 vàng và mỗi tháng nhận thêm 50 Ngũ hành châu , 50 Khí phách , 50 Linh khí

3. Quỹ Trưởng Thành

 Giá 88 KNB: Nhận thưởng theo từng mốc LV

Lưu ý : Mua quỹ trưởng thành trước lv 30 sẽ nhận thêm thưởng theo từng mốc LV

4. Gói ưu đãi hàng ngày

 

 Quà 10k : Giá 10 KNB nhận ngay 10 vàng , 10 Linh khí , 1 Phiếu bảo vệ ký linh trung , 1 Sao may mắn

 Quà 20k : Giá 20 KNB nhận ngay 30 vàng , 20 Linh khí , 2 Phiếu bảo vệ ký linh cao , 2 Sao may mắn

 Quà 50k : Giá 30 KNB nhận ngay 60 vàng , 30 Linh khí , 1 Phiếu bảo vệ ký linh cao , 1 Đan nguyên thú , 3 Sao may mắn

 

Tiểu Yến Kính Bút!

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ