Tải Game

[Hướng Dẫn] Ảnh Hưởng Từ Thời Tiết

03/03/2019

Ảnh hưởng thời tiết đến các kĩ năng trong trận đấu


 

Tam Quốc Kỳ Trận có hệ thống thời tiết trong trận đánh. Tổng cộng có 5 dạng thời tiết bao gồm:

  • Trời nắng

  • Trời âm u

  • Trời mưa

  • Nhiều Mây

  • Có Tuyết

Mỗi trận đấu sẽ có 2 dạng thời tiết thay đổi luân phiên (tùy thuộc trận đánh, không cố định)

 

Loại thời tiết sẽ xuất hiện trong trận

Yếu tố thời tiết ảnh hưởng đến kĩ năng

 

  • Yếu tố thời tiết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sát thương gây ra của mỗi kĩ năng. Các tướng Phép và Quân Sư thi triển kĩ năng sẽ đi kèm theo 1 nguyên tố nhất định của kĩ năng đó.

Một số kĩ năng chịu ảnh hưởng từ thời tiết

 

  • Thời tiết thay đổi trong trận đấu sẽ ảnh hưởng đến sát thương gây ra, Quân Sư cần tính toán để đảm bảo lượng sát thương gây ra tối đa.

  • Bên cạnh đó, việc cường hóa Mưu Lược trong Mưu Lược Phủ cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sát thương gây ra từ các kĩ năng có hệ phái

 

 

  • Mưu lược phủ có thể reset nếu cần thiết, cần lựa chọn đúng đắn để phù hợp nhất với đội hình mà các Quân Sư sử dụng

BQT Tam Quốc Kỳ Trận
 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ